ارتباط با ما

آدرس اینترنتی انجمن ملی به شرح پرانتز زیر می باشد
(انجمن ملی خامگیاهخواری و گیاهخواری ایران irannational-a-r-v.org)

آدرس مکان : اصفهان سه راه سیمین ضلع جنوب غربی، داخل بن بست 52، سمت راست، پلاک نبش، طبقه همکف (ویلایی)

تلفن ثابت دبیرخانه 03137760350

تلفن همراه دبیرخانه انجمن ملی
شفاهی یا واتساپ 09024841990

تلفن های همراه انجمن ملی جمعا 9 خط می باشد

ولی هر گونه تماس فقط از طریق دبیرخانه به سایر قسمت ها منتقل می گردد

لطفا تماس اضافه نگیرید

باسپاس دبیرخانه (مهربانی)

خام گیاه خواری