آشنایی با ما

به نام خداوند جان و خرد
(معرفی سایت و خوش آمد گویی)

دبیرخانه انجمن ملی خامگیاهخواری و گیاهخواری ایران، انجمن را به شرح زیر معرفی مینماید

این انجمن به این علت عنوان ملی دارد که با هم اندیشی هر سه طیف پزشکی، اداره میشود
(اساتید و پزشکان طیف خامگیاهخوار، اساتید و اساتید و پزشکان طیف رایج و اساتید و پزشکان طیف سنتی)

هر سه طیف محترم نامبرده بالا، متفق القولند که، (طرح تشویق مردم به خامگیاهخواری روزهای فرد) که در دو جدول شماره ۱ و ۲ انجمن ملی ارایه نموده اند، گامی مفید برای ارتقا سلامت و نشاط جامعه و پیشگیری از بیماری هاست

مطابق فرم شماره ۵، کسانی که در این انجمن همراهی دارند، اهداف سیاسی مذهبی و اقتصادی ندارند

و هدف اصلی انجمن ملی، اجرای طرحی همه گیر،
تحت عنوان زیر میباشد

(طرح تشویق مردم به خامگیاهخواری روزهای فرد)

تمام این طرح، فقط در 3 فرم A4 معرفی شده است

فرم شماره ۱:
جدول آزمایش پزشکی هست که هر شخص ظرف حداکثر سه نوبت آزمایش پزشکی، به این نتیجه می‌رسد که خامگیاهخواری روزهای فرد، بسیار مفید هست.

و فرم شماره ۲ :
جدول تغذیه ماهیانه خامگیاهخواری روزهای فرد میباشد که مشابه سفره عموم جامعه ایران طراحی شده است.

و فرم شماره ۳ :
جدول نحوه درمان بیماری ها، (حتی با همین فرم شماره ۱ و ۲ خامگیاهخواری روزهای فرد) هست که بدون مداخله در امور پزشکی بیمار، در کنار بیمار و پزشک قرار میگیرد.

انجمن ملی خامگیاهخواری و گیاهخواری ایران امید دارد :
هر فردی اگر این سه برگ A4 را، دقیق مطالعه نماید، جهت دغدغه ای که برای سلامت خودش یا خانواده اش یا جامعه اش دارد، قدم بسیار موثری برداشته است

این انجمن فرمهای دیگری نیز دارد
از جمله :
(فرم تعهد خامگیاهخوار به خودش)
و(فرم نام و آدرس فیزیکی و مجازی اساتید و پزشکان همراه انجمن از هر سه طیف)

و(فرم برنامه های جاری از جمله فرم تهیه آمار و …)
و(فرم برنامه ها و چشم انداز آینده انجمن)
و(فرم فهرست تمام آزمایشات پزشکی)
و(فرم فهرست تمام ۱۰ فرم انجمن ملی)
و(فرم اساسنامه انجمن)
و(فرم دعوت از دیگر اساتید و پزشکان و مدیران گروههای هر سه طیف)
و(فرم دعوت سراسر کشور از کسانی که قصد دارند ملکشان یا مالشان را بصورت مدت شش ماهه/ یکساله/ دایم وقف این مسیر و انجمن نمایند)
و(فرم نگارش به کورش و پرورش و مسیولان ادارات، شرکت ها، اتحادیه ها، از این جهت که فرصتی به انجمنهای محلی هر سه طیف دهند، تا جهت آشنا شدن پرسنل به خامگیاهخواری روزهای فرد، اقدام شود)
و (فرم دعوت و تشویق رستوران داران به تهیه یک یا تعدادی میز خامگیاهخواری در رستورانشان، و ارایه الگو و لوازم و آموزشهای مورد نیازشان)
و (فرم …….)

مجددا تکرار میشود
موارد بالا در راستای اولین طرح انجمن ملی

۱-(طرح تشویق مردم به خامگیاهخواری روزهای فرد) می‌باشد

اما انجمن ملی برنامه های جامع دیگری دارد که بیاری خدا به زودی بارگزاری خواهد شد از جمله

۲-صحبتها و تصویرها و فیلمها و اسامی بیماران حاد شفا یافته از مسیر خامگیاهخواری و گیاهخواری
الف…
ب….
ج…..

۳-سخنرانی های (صوتی) اساتید و پزشکان محترم هم مسیر در گروهها و انجمنهای سراسر کشور

۴-سخنرانی های (تصویری) اساتید و پزشکان محترم هم مسیر در گروهها و انجمن های سراسر کشور

۵-همایشهای آینده

۶-گزارش همایشهای انجام شده تا کنون

۷-امار آزمایشات پزشکی جدول شماره ۱ که نشان دهنده بهبود و ارتقای سلامت جامعه خامگیاهخواری خواهد بود

۸-ثبت مقالاتی که اعضا انجمنها و گروههای خامگیاهخواری و گیاهخواری سراسر کشور ارایه دهند و بازتاب آنها

۹-……۱۰-….۱۱-…..

با آرزوی شادی و سرفرازی برای شما مخاطب عزیز